بوم

(زیبا بکِش)

کس تاب نگهداری دیوانه ندارد

در بزم جهان جز دل حسرت کش مانیست

آن شب که می سوزد و پروانه ندارد

در انجمن عقل فروشان ننهم پای

دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد

+ نوشته شده در  شنبه 28 اردیبهشت1387ساعت 10:58 بعد از ظهر  توسط محمد   |